Najveće freelance tržište – Odesk i Elance se spajaju

Već dugo vremena Odesk i Elance predstavljaju sinonim za freelance poslovanje, privlačeći najveći broj freelancera i poslodavaca, kako početnika tako i onih koji rade dugi niz godina. Juče je objavljeno da se ove dve najveće platforme za freelance poslovanje spajaju. Odesk i Elance će postati jedno.

elance-odesk

Dva giganta drže primat na svetskom tržištu freelance poslovanja sa zajedničkih 180 miliona freelancer-a, u preko 180 zemalja. Samo u 2013. godini ove dve platforme su imale promet od preko 750 miliona dolara. Ovi podaci pokazuju da i pored toga što postoje i brojne druge platforme preko kojih se može poslovati, Odesk i Elance prosto prednjače na ovom tržištu. Pored njih, uspeh mogu doživeti samo usko specijalizovane platforme koje okupljaju i pikuraju određenu nišu freelancer-a i online tržišta (samo dizjan, samo muziku, samo spikere.. itd.)

Sa druge strane Odesk i Elance imaju bitne razlike. Te razlike su napravili sami freelanceri koji su se odomaćili na jednoj od ove dve platforme te su iste dobile određene komune sa veoma različitim stavovima i karakteristikama onoga što prolazi.

Odesk

Odesk je sa jedne strane postao skup poslodavaca koji nude puno poslova za male pare, time obezvređujući rad freelancer-a i postajući masa oglasa koji nude izrabljivačke okolnosti. Sa druge strane, zbog lakog dobijanja kredita za apliciranje na posao, Odesk takođe okuplja i puno veći broj freelancer-a od kojih ima puno nekvalitetnih i spremnih da rade za male naknade. Daleko bilo da na Odesku nema kvalitetnih radnika i poslodavaca samo ih je teže naći. Takođe, Odesk-ov sistem garantuje isplate samo na sistem obračunavanja po satnici dok fiksno plaćeni poslovi preuzimaju rizik za sebe.

Elance

Elance je starija platforma od Odeska, ali je svojim malo zahtevnijim uslovima izgubila deo freelancer-a sa svetskog tržišta. Elance oglasi važe za bolje plaćene od onih iz iste kategorije na Odesku ali ih baš i zbog toga ima znatno manje. Manje oglasa za posao znači i manje šanse da se neki dobije, te je i to jedan od razloga za manji broj radnika, dok niko ne treba da bude raketni fizičar da zaključi većina poslodavaca uvek traže jefitniju radnu snagu – što je opet Odesk. Sa druge strane, Elance okuplja puno veću zajednicu programera i web orijentisanih poslova držeći kvalitet iznad kvantiteta. “Escrow” sistemi (uplata pre isporuke posla, i kontrola izvršenog posla pre puštanja iste kranjem korisniku) obezbeđivanja naplate kako fiksnih naknada tako i onih po satnici ne moraju svakom da se svide, ali daju više sigurnosti nego drugi.

I šta onda nama znači njihovo spajanje?

Pa navodno ništa. Kako su obe kompanije objavile, za neće doći do stvaranje jednog entiteta sa novim imenom i prekidom rada prethodne dve platforme, već će zajedničkim vođstvom i sredstvima raditi na unapređivanju obe platforme, uvođenju novih tehnologija i uvođenju jedinstvenih rešenja za probleme koji se javljaju u radu ovih platformi.

S time rečeno, njima će sigurno biti bolje… a nama, videćemo.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.