Ekonomija Freelancer-a u Srbiji – porezi, zakoni, obaveze…

euriBiti freelancer znači obavljati neke usluge honrarno, raditi privatno, imati nestalan posao. U današnje vreme, u svetu ali i kod nas, sve je više freelancer-a, osoba koje biraju da ne budu vezani za neku firmu, već da svoj posao obavljaju od kuće, preko interneta i budu sam svoj gazda. Trend poslovanja u svetu je takav da sve više ljudi počinje da nudi svoje usluge kao pojedinci, što je super za njih, a što predstavlja posebnu pogodnost za kompanije koje imaju ogroman izbor profesionalaca koje mogu da unajme za određeni posao i koji su isto toliko (ako ne i više) posvećeni izvršenju tog istog kao i stalno zapolsena osoba u toj kompaniji. U današnje vreme, sa konstantnim prisustvom interneta u svakoj sferi života i poslovanja, sve su brojnije firme koje broje desetine radnika, ali nijedan od njih nije čak ni u istoj zemlji kao i sedište firme ili klijent za koga firma obavlja posao.

Biti freelancer ima svoje lošije strane. Dužni ste sami voditi brigu i odgovornost o izmirenju svojih poreskih obaveza i naknada državnih institucija.  …. Kladim se da se bar pola vas koji ovo čitaju sada smeje. Ipak, činjenica jeste da naš zakon raspoznaje stavke kao što su freelancer, autorski ugovor, ugovor o delu, što ukratko znači:

  • ukoliko obavljate svoj posao u zemlji – dužni ste imati ugovor o delu ili ugovor o autorskom honoraru po kojem će vam biti obračunat određeni postotak poreza
  • ukoliko primite sredstva iz inostranstva – dužni ste da sami obračunate porez (Član 107 Zakon o porezu na dohodak građana – najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je prihod primljen (stav 3)).
  • takođe u ostale finansijske obaveze možemo ubrajati socijalno osiguranje, penziono, zdravstveno.. itd.

Ako  ovo ne uradite napravili ste prekršaj (Član 168. Zakon o porezu na dohodak građana stav  1. tačka 2) i novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, kazniće se za prekršaj obveznik fizičko lice.

Ako se pitate kako će poreska uprava saznati za to – za svaki priliv iz inostranstva od pravnog lica, banka će tražiti od vas da se izjasnite o svrsi priliva. Nakon toga banka tu informaciju stavlja na raspolaganje poreskoj upravi, a da li će ista obratiti pažnju na vašu transakciju zavisi isključivo od ažurnosti lokalne poreske filijale.

pravodaznamStavke kao veća informisanost stanovništva, afirmacija freelancer-a od strane države  i usklađenost visine i uslova poreskih obaveza za takva zanimanja sa svetskim standardima, mogu rezultovati veoma pozitivno na stopu (ne)zaposlenosti u našoj zemlji.

Puno više informacija možete saznati na sajtu posvećenom ovoj temi www.pravodaznam.com, kao i na sajtu www.budifreelancer.co.rs koji predstavlja projekat prethodnog sajta i prvi korak u osnaživanju freelance zajednice u Srbiji.

Po mišljenju autora ovog teksta, formiranje zajednice ili udruženja freelancer-a je jedan od najboljih koraka za rešavanje problematike oko pravnog statusa freelancer-a.

Postoje propisi i zakoni koji se možda ne sprovode uvek, ali ti imaš pravo da znaš za njih, da budeš obavešten i da druge obavestiš. (preuzeto sa sajta, www.pravodaznam.com)


One thought on “Ekonomija Freelancer-a u Srbiji – porezi, zakoni, obaveze…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.